Política de Privacitat

Índex de la nostra política de privacitat

Introducció

La política de privacitat calcurpets.com legislació internacional i europea (RGPD) en matèria de protecció de dades. Cal Curpets té la intenció d’informar l’usuari a través d’aquest document dels seus drets i obligacions en relació amb la privacitat de les seves dades, així com explicar per què l’emmagatzematge i ús de les dades.
Cal Curpets

és producte d’Inboundbox (d’ara endavant, l’empresa),

i és qui garanteix les garanties de privacitat i seguretat dels usuaris de calcurpets.com.


Dades recollides per

l’empresa

L’empresa

recopila tota la informació introduïda en el mateix per l’usuari i la emmagatzema en els seus propis servidors o en els servidors del proveïdor d’emmagatzematge de l’empresa.

Les dades de l’usuari inclouen el nom de l’usuari i les dades personals, així com fotografies o altra documentació que l’usuari decideix enviar en el curs de qualsevol comunicació. últim l’empresa recopila dades del dispositiu de connexió a través de les galetes. Pot desactivar les cookies en el seu navegador de manera que l’empresa no recopilen aquesta informació en el cas que l’usuari no ho desitgi. Aquesta informació s’utilitza per realitzar estudis de navegació i accés a l’aplicació, així com l’ús de la mateixa. La informació de navegació inclou el tipus i les característiques del dispositiu, la ubicació i les hores de connexió.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Inboundbox, S.L com a propietària del producte cal Curpets

Registre Mercantil de Barcelona Tom 45733, Full 497238, Foli 187, Inscripció 1 – B66918392
Correo electrónico: contacto@calcurpets.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’empresa

tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar i / o comercialitzar els productes i / o serveis oferts per la nostra firma.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?

L’empresa

conservarà les dades recollides a aquest efecte mentre l’Usuari no revoqui el consentiment, si escau, prestat.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és la facilitat de comunicació per ambdues parts ja sigui per realitzar col·laboracions o comunicacions sobre l’empresa,

segonssigui el cas, i serà amb el consentiment de l’interessat.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no es comunicaran a tercers excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si l’empresa

estem tractant dades personals que li concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’empresa deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercir els seus drets materialment de la següent manera: enviant un correu electrònic a calcurpets@calcurpets.com identificant-se adequadament i indicant expressament el dret concret a exercir. Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En el cas que senti que es vulneren els seus drets en matèria de protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control de Protecció de Dades competent a través de la seva pàgina web: www.agpd.es


Com s’obtenen les dades?

Les dades personals que tractem a l’empresa

no són dades personals classificades com a categories especials.


Dades compartides per l’usuari

Podem rebutjar sol·licituds més repetitives que raonables, requerir un esforç tècnic desproporcionat (per exemple, desenvolupar un nou sistema o canviar radicalment una pràctica existent), posar en perill la privacitat d’altres usuaris o no són pràctiques (per exemple, sol·licituds que fan referència a informació emmagatzemada en sistemes de còpia de seguretat). Quan puguem oferir-li la possibilitat d’accedir i modificar les seves dades personals, ho farem de forma gratuïta, llevat que això requereixi un esforç desproporcionat. En prestar els nostres serveis, protegirem les seves dades assegurant-nos que no es poden suprimir accidentalment o intencionadament. Per aquest motiu, fins i tot si suprimiu les vostres dades dels nostres serveis, no podrem destruir immediatament les còpies residuals emmagatzemades als nostres servidors actius o les dades emmagatzemades als nostres sistemes de seguretat.

Accés i modificació de dades

L’usuari podrà modificar les seves dades en qualsevol moment.

Les dades que compartim

No compartim informació personal amb empreses, organitzacions o persones alienes a l’empresa,

llevat que s’apliqui una de les circumstàncies següents:

 • Consentiment: Compartirem les seves dades personals amb empreses, organitzacions o persones alienes a l’empresa

  quan ens hagis donat el teu consentiment per fer-ho. El seu consentiment serà necessari per compartir dades personals especialment protegides.

 • Tramitació externa: Proporcionem informació personal als nostres afiliats o altres persones o empreses de confiança per dur a terme el seu tractament per part de l’empresa,

  seguint les nostres instruccions id’acord amb la nostra política de privacitat, i adoptant altres mesures de seguretat i confidencialitat adequades.

 • Motius legals: Compartirem les seves dades personals amb empreses, organitzacions o persones físiques alienes a l’empresa

  si creiem de bona fe que hi ha una necessitat raonable d’accedir o utilitzar aquestes dades, conservar-les o divulgar-les per: complir amb qualsevol requisit segons la legislació o regulació aplicable o complir amb qualsevol sol·licitud d’un òrgan administratiu o judicial, complir amb el que estableixen les presents Condicions del Servei, inclosa la investigació de possibles incompliments, detectar o prevenir qualsevol frau o incident tècnic o de seguretat, o dirigir-se d’una altra manera a ells. , protegir els drets, la propietat o la seguretat de les
  els nostres usuaris
  o el públic en general en la mesura que ho exigeixi o ho permeti la legislació aplicable.


Seguretat de les dades

Per a l’empresa

la seguretat és el més important. Actualment el servei d’emmagatzematge de dades es realitza a través de proveïdors especialitzats amb certificats de seguretat i sistemes anti-hacking. La

companyia ha

decidit externalitzar l’emmagatzematge per assegurar-se que el proveïdor compleix amb els més alts estàndards de seguretat, en nivells que l’empresa no podia oferir en els seus propis servidors d’emmagatzematge.


Implementació de la política de privacitat

La nostra Política de Privacitat s’aplica a tots els serveis oferts per l’empresa i

els seus productes i/o comunicacions amb vostè, però exclou els serveis que estan subjectes a polítiques de privacitat separades que no incorporen aquesta Política de Privacitat.


Aplicació de la llei

A l’empresa

comprovem el compliment de la nostra Política de Privacitat periòdicament. També ens adherim a diferents codis d’autoregulació. En el cas que rebem una queixa formal per escrit, ens posarem en contacte amb la persona que la va fer per fer-ne el seguiment. Treballarem amb les autoritats reguladores competents, incloses les autoritats locals de protecció de dades, per resoldre qualsevol reclamació relacionada amb la cessió de dades personals que no hàgim pogut resoldre directament amb l’usuari.


Modificacions

La nostra Política de Privacitat pot ser modificada en qualsevol moment. No limitarem els seus drets en virtut d’aquesta política de privacitat sense el seu consentiment exprés. Publicarem tots els canvis en aquesta Política de Privacitat en aquesta pàgina i, si és significatiu, farem un avís més destacat (per exemple, us enviarem una notificació per correu electrònic si la modificació afecta determinats serveis).

Coneix el tractament de les teves dades

Quan necessitem obtenir informació de vostè, sempre li demanarem que ens la faciliti voluntàriament consentint expressament a través dels mitjans habilitats per fer-ho. El tractament de les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres mitjans, s’incorporarà al Registre d’Activitats de Tractament del qual és responsable Safata d’entrada

. L’empresa

tracta les dades de forma confidencial i adopta les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir el nivell de seguretat adequat per al seu tractament, en compliment dels requisits del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i altres normatives de protecció de dades aplicables. no obstant això l’empresa no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. Si decidiu abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web aliens a la nostra entitat, l’empresa no serà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que puguin emmagatzemar a l’ordinador de l’usuari. La nostra política d’enviament de correus electrònics o qualsevol altre canal digital se centra en l’enviament només de comunicacions si vostè ha acceptat rebre’ls. Si prefereix no rebre aquestes comunicacions li oferirem a través d’elles la possibilitat d’exercir el seu dret de supressió i renúncia a la recepció d’aquests missatges, d’acord amb el que estableix el títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.